​​​

המכון פועל בחוד החנית של המו"פ בתחום ההתגוננות כנגד האיום של חומרים כימיים רעילים, במתאר מלחמה או טרור. שילוב של מו"פ מעמיק עם תשתית טכנולוגית מתקדמת, יחד עם שת"פ בין-תחומי, מהווים את הבסיס ליכולות הקצה הדרושות עבור המוכנות הלאומית. יכולות אלו מאפשרות התמודדות רב שלבית - זיהוי מהיר באמינות מוחלטת של גורם האיום, הבנת הכימיה של הגו​​רם, התחקות אחר מנגנון הרעילות, פיתוח האמצעים לניטרול ופיתוח פרוטוקולים לטיפול רפואי בסטנדרטים הגבוהים ביותר.​