​במכון מתבצע מגוון רחב של פעילויות מחקר ופיתוח בתחומי מדעי הסביבה, החל מיצירת מודלים נומריים והמשך בניסויי מעבדה ושדה בתחומי התפשטות מזהמים באטמוספרה, מטאורולוגיה ושיטות לגילוי וזיהוי. במכון פותחו יכולות גילוי וזיהוי של חומרים מסוכנים, חיזוי של מזג אויר ופיזור, הגנה פיזית והערכת סיכונים אינטגרטיבית.​​​

למידע נוסף>>​