Skip Navigation LinksIIBR > המכון למחקר ביולוגי > מעטפת למדע > הבטחת איכות ואיכות סביבה במכון הביולוגי

הבטחת איכות ואיכות סביבה במכון הביולוגי

תקן ISO9001:2015

​המכון למחקר ביולוגי, כמכון מחקר מתקדם וחדשני בתחומי הביולוגיה הכימיה ומדעי הסביבה, מבצע את פעילותו המדעית ואת פעילות תומכת המדע בגישה של איכות ומצוינות. כדי לממש מטרה זו, מותעד המכון משנת 1999 לתקן ISO9001. מימוש דרישות התקן מסייעות למכון לבצע את משימותיו תוך הקפדה על עמידה בדרישות כל דין ומתן מענה לצרכים וציפיות של מחזיקי עניין. הנהלת המכון הבכירה ועובדי המכון נושאים באחריות ליישום בצורה של מדיניות האיכות של המכון תוך הקפדה על ביצוע כלל הפעילויות בסטנדרטים מקצועיים גבוהים המובלים ע"י מנהיגות מדעית טכנולוגית ואנושית תוך חתירה לשיפור מתמיד. בשנת 2016 עבר המכון בהצלחה תהליך התאמה למהדורת התקן 2015.​

read more

תקן ISO14001:2015

מתוך הכרה בחשיבות השמירה על ערכי קיימות ואיכות הסביבה המכון למחקר ביולוגי פועל בהתאם לדרישות תקן ISO14001 אליו הוא מותעד החל משנת 2003. מימוש דרישות התקן תורם למכון בביצוע מש​ימותיו תוך בדיקה מתמדת של ההשפעות הסביבתיות והפחתה מתמדת שלהן. המכון בוחן באופן מתמשך גם את עמידתו המלאה בדרישות כל דין ובחקיקה המתקדמת בתחומים הסביבתיים. במכון מתקיים תהליך התייעלות אנרגטית ייחודי בהיקפו אשר מוביל לחיסכון משמעותי בצריכת משאבים (חשמל , מים וסולר). כלל עובדים המכון שותפים לעשייה בתחום זה והנהלת המכון מעודדת יוזמות לשיפור וקידום. בשנת 2016 עבר המכון בהצלחה תהליך התאמה למהדורת התקן 2015.​

read more

דגל היופי

במטרה לקדם ולהגביר מודעות לנושאים של טיפוח סביבתי, קיימות, ותרומה לקהילה, משתתף המכון בשנים האחרונות בתחרויות "תעשייה יפה ומקיימת בישראל יפה"  של המועצה לישראל יפה בשיתוף משרד הכלכלה והתעשייה, התאחדות התעשיינים בישראל ואיגוד התעשייה הקיבוצית. התחרות בוחנת תהליכים ירוקים בארגון, עמידה בדרישות בטיחות ותרומת הארגון לרווחת האדם והקהילה. לאחר זכיה רצופה במשך 3 שנים ב-5 כוכבי יופי, השתתף המכון בשנת 2017 בתחרות על דגל היופי וזכה בו.  בדצמבר 2018 זכה המכון בתעודת 5 כוכבי יופי בשנה הרביעית ברציפות. הנהלת המכון רואה בתחרויות אלה כוח מניע חיוני להגברת המודעות לערכים סביבתיים ותרומה לקהילה, דבר המשרה אוירה חיובית בסביבת העבודה.​​

read more

כתבו לנו

אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר בכל שאלה או הצעה לשיתוף פעולה

   
   
   
   
 

המייל נשלח,תודה