מעטפת למדע

איכות סביבה והבטחת איכות

המכון למחקר ביולוגי, כארגון אשר ייעודו הוא לבצע מחקר ופיתוח מתקדמים וחדשניים בתחומי הביולוגיה הכימיה ומדעי הסביבה למטרות לאומיות, מבצע את פעילותו המדעית ואת הפעילות תומכת המדע בגישה של איכות ומצוינות. ע"מ לממש מטרה זו, מותעד המכון החל משנת 1999 לתקן ISO9001. מימוש דרישות התקן מסייעות למכון לבצע את משימותיו תוך הקפדה על עמידה בדרישות כל דין תוך מתן מענה לצרכים וציפיות של מחזיקי העניין. הנהלת המכון הבכירה וכלל עובדי המכון נושאים באחריות ליישום בצורה אפקטיבית את מדיניות האיכות של המכון תוך הקפדה על ביצוע כלל הפעילויות בסטנדרטים מקצועיים גבוהים המובלים ע"י מנהיגות מדעית טכנולוגית ואנושית תוך חתירה לשיפור מתמיד.

read more

קשרי קהילה

המכון למחקר ביולוגי, כמכון מחקר מתקדם, מייחס חשיבות עליונה למעורבות ותרומה לקהילה. המכון עוסק רבות בפרויקטים שמטרתם לסייע ולתרום בפעילויות חברתיות והתנדבותיות שונות ובנוסף הינו שותף פעיל ביום המעשים הטובים המתקיים אחת לשנה ברחבי הארץ. כמכון מחקר החורת על דגלו את קידום המדע בישראל, המכון יוזם פרויקט ייחודי וחשוב לקידום הסקרנות למדע בקרב תלמידי ביתי הספר בישראל. מדעני המכון מעבירים הרצאות והדגמות מדעיות בבית הספר ברחבי הארץ זאת בכדי לעודד למידה במקצועות המדעיים והטכנולוגיים. פעילות ערכית זו נותנת ערך מוסף לחזון האירגוני שלנו ולקיומנו בתוך הקהילה הסובבת אותנו.​​
read more

ביצוע ותשתיות

האגף לביצוע ותשתיות  במכון למחקר ביולוגי מופקד על בינוי, פיתוח תשתיות, תפעול, אנרגיה ותחזוקה כללית. ייעודו המרכזי של  האגף הוא  שיפור ושדרוג מתקני המכון ומערכותיו בכדי להבטיח תנאי מחקר הולמים בסביבה טכנולוגית, דינמית ומשתנה ובהתאם לצורכי חוקרי המכון. השטח אחראי לאחזקה שוטפת של התשתיות הפיזיות, המערכות האלקטרומכניות, מערכות החשמל, המחשוב והאינסטלציה, תמיכה טכנית הנדסית וניהול משק האנרגיה במכון. ​
read more

רכש

מחלקת  הרכש מרכזת את כל פעילויות הרכש המדעי והאחר עבור פעילותו השוטפת של המכון למחקר ביולוגי בישראל. המחלקה כוללת תחומי ידע שונים, המיועדים לספק ללקוחות במכון את השירות המיטבי בהתאם לכללי הרכש (איכות המוצר, מחיר מיטבי, זמן אספקה). מטרת מחלקת הרכש היא לתת לקהל המזמינים במכון שירות יעיל, מהיר, אמין, אדיב ומקצועי, לאפשר הפקת הזמנות בזמן הקצר ביותר, בעלות הנמוכה ביותר, לאפשר קבלת מידע ומעקב סטטוס הזמנה על ידי החוקר/המזמין בכל עת ועדכון של עלויות ההזמנה וזמני אספקה בזמן אמת. שירותי מחלקת הרכש העיקריים הם: רכש מקומי, רכש ייבוא, ניפוק פריטים מהמחסן המרכזי, ניהול מצאי והסכמי מסגרת עם ספקים מקומיים.​
read more