Skip Navigation LinksIIBR > המכון למחקר ביולוגי > מעטפת למדע > ביצוע ותשתיות > שדרוג והקמת מבנים ותשתיות

שדרוג והקמת מבנים ותשתיות

​​​
  • במכון מגוון סוגי מבנים: עתירי מערכות, מעבדות, משרדים ומחסנים.​

  • האגף לביצוע ותשתיות מבצע חידוש, שיקום והקמת מבנים ותשתיות בהיקף נרחב, מתוך מטרה: לחדש מבנים ותשתיות שהתיישנו, להתאים מבנים קיימים לדרישות עדכניות בנושאי בטיחות, אבטחת איכות ותקנים בינלאומיים, לחדש ציוד ולעדכן טכנולוגיות ולייצר סביבת עבודה הולמת וראויה לעובדים, כולל פיתוח נוף סביבתי    ותוך שמירה על הצביון והייחודיות של המכון.​

בניין מעבדות

המבנה בן כ-100 שנה. ​חודש בשנת 1998, תוך שמירה על ציביונו והתאמתו לצרכים ולתקני הבטיחות.​​

בניין מעבדות

בניין מעבדות

​​

בניין מעבדות 

נבנה לפני כ-50 שנה. 
ב- 2005, שופץ והותאם ​לצרכים ולדרישות התקן (בדגש על בטיחות).​

בניין מעבדות
בניין מעבדות


מבנה הנהלה

המבנה נבנה בשנות ה-60.
ב- 2010, בוצעו שיפוץ והרחבה למבנה כ- 200 מ"ר.​​

מבנה הנהלה
מבנה הנהלה


בניין מעבדות

נבנה בין השנים 2006 – 2009, בשטח כולל של כ- 18,000 מ"ר. 
במבנה מעבדות, חללים טכניים, שטחי עזר ושירות.​

בניין מעבדות


מבנה מעבדות– מודל ה"כריך"

  • הפלטפורמה המתאימה ביותר להתמודדות עם שינויים בלתי-צפויים.

  • מאפשר את המגוון הרחב ביותר של פעילויות מחקריות.

  • מערך ציוד בלתי-מוגבל.

  • מערך אספקות בלתי-מוגבל.

  • גמישות תכנונית מרבית.​

מבנה מעבדות– מודל ה"כריך"

בניין מעבדות

נבנה בין השנים 2010 – 2013, בשטח כולל של  כ- 5,000 מ"ר. 
במבנה: מעבדות, שטחים טכניים, שטחי עזר ושירות.​

​​בניין מעבדות

בניין מעבדות