Skip Navigation LinksIIBR > המכון למחקר ביולוגי > מעטפת למדע > ביצוע ותשתיות > פרויקטים לייעול הצריכה האנרגטית

פרויקטים לייעול הצריכה האנרגטית

​מעבר לרכב תפעולי חשמלי

במכון פעלו מספר רכבים תפעוליים, שהונעו ע"י סולר ובנזין. עקב הבלאי הטבעי והתיישנות הרכבים נדרשנו להחליפם ברכבים חדשים. נבחנה אפשרות להחלפת רכבים אלה לחשמליים. 

נמצא כי מעבר לרכב חשמלי מפחית את העלויות השנתיות של תחזוקה ודלק, הרכב אינו פולט מזהמים לאוויר ומפחית את הרעש הסביבתי. בספטמבר 2015 ניתן רישיון ממשרד התחבורה לכלי רכב תפעוליים חשמליים, וכיום המכון נמצא בתהליך בו מוחלפים בהדרגה כל רכבי התפעול לרכבים חשמליים.​

מערכת להשבת מים נאספים 

בכדי לייעל ולהפחית את צריכת המים במכון, תוכננה והוקמה מערכת ייחודית להשבת מים נאספים. במכון  4 מערכות לטיפול במים, הפועלות בשיטת אוסמוזה הפוכה. בשיטה זו, נשפכים לביוב מי רכז בשיעור של כ-30% ממי ההזנה. בנוסף, במכון מספר רב של יחידות טיפול באוויר, אשר מוציאות, בין היתר, את אדי המים מהאוויר ומייבשות אותו, באמצעות קירור. תהליך זה גורם לעיבוי מים, שמוזרמים לביוב. 

אגירת מי הרכז ומי העיבוי מיחידות הטיפול באוויר, וטיפול בהם, מאפשרים שימוש חוזר במים אלה להשקיה וצמצום צריכת המים במכון. 

המערכת מבוססת על אגירת מים בגרב​יטציה, ללא הפעלת משאב, לתוך מיכל. המים מנוטרים באופן רציף על מנת להבטיח איכות מים הנדרשת להשקייה. הזרמת מים מהמיכל מתבצעת ע"י משאבה בהתאם ללוחות זמנים ולכמויות שהוגדרו.

המערכת מאפשרת חסכון של כ 1 קוב  מי שתייה בכל שעה.​

מערכת להשבת מים נאספים

מערכת להשבת מים נאספים

צמצום הפסדי אנרגיה ממעטפת דודים

הקיטור במכון מופק באמצעות דוודים, תוך שימוש בסולר.

החום הנפלט מאביזרי מערכת הקיטור גורם להפסדים תרמיים, הגורמים לעליה בצריכת הדלק, בהעמסה על מערך הקירור ובפליטת מזהמים מיותרת.

בכדי לכמת את היקף הפסדי האנרגיה צולמו (באופן מדגמי) באמצעות מצלמה תרמית מגופי קיטור חשופים (לא מבודדים).

בעת הזרמת קיטור, הטמפ' במגופים נעה בתחום של 150-160 מ"צ, האנרגיה אובדת לסביבה בקרינה ובהסעה (רוח). 

פוטנציאל החיסכון הכספי חושב ע"י תוכנה ייעודית – בה נדרש להציב את שטח פני האביזר, סוג המתכת, מהירות הרוח והטמפ'.

בוצעה בדיקה של הפסדי האנרגיה לסביבה שתורגמה לצריכה שנתית. 

כל מגופי הקיטור והאביזרים בודדו, ולאחר בידוד האביזרים, הושג חסכון משמעותי בצריכת הסולר השנתית. 

להלן דוגמא למיפוי טרמוגרפי (לפני ואחרי) 


דוגמא למיפוי טרמוגרפי

דוגמא למיפוי טרמוגרפי


מעבר לתאורת לד והתקנת גלאי נוכחות

כחלק מתכנית ההתייעלות האנרגטית הוחלט על החלפת כל גופי התאורה ברחבי המכון לתאורת LED.

נורות LED הינן נורות חסכוניות, אשר צריכת החשמל שלהן נמוכה בכ-45% מצריכת חשמל של גופים סטנדרטיים.

כמו כן, הותקנו גלאי נוכחות לכיבוי תאורה ומזגנים, באופן אוטומטי, כשאין איש בחדר, מבלי לשנות הרגלים או דפוסי התנהגות. 

שדרוג יחידות מיזוג מרכזיות 

במכון פועלות יחידות מיזוג מרכזיות שתפקידן להמיר​ אנרגיה חשמלית לקירור או לחימום. 

למטרות ייעול, חסכון ושמירה על הסביבה, המכון יוזם מהלכים לשדרוג היחידות למערכות בעלות   נצילות אנרגטית גבוהה ומעבר לגז ירוק.
 

שעונים אסטרונומיים

תאורת החוץ במכון נשלטת ע"י שעונים אסטרונומיים, המאפשרים זמני הארה מדויקים, בהתאם לשעות הזריחה והשקיעה וחוסכים בחשמל.​​​​

שעון אסטרונומי